kabirde sorulacak sorular ve vermemiz gereken cevaplar

          1- Rabbin kim?

            -Rabbim ALLAH (c.c.)dır.

          2-Peygamberin kimdir?

            -Peygamberim  Hz. Muhammet Mustafa (s.a.v.)dır.

          3 -Dinin nedir?

             -Dinim İslam'dır.

          4-Kıblen neresidir?

            -Kıblem Kabe-i Şerif'tir.

          5-Kitabın hangi kiataptır?

            -Kitabım  Kur'an-ı Kerim'dir.

          6-İtikatte mezhebin nedir?

            -Ehli-sünnet ve-l cemaat'dır.

          7-Ehli sünnet ve-l cemaat ne  demekktir?

            -Peygamber efendimizin ve sahabesinin gittigi yol demektir.

           8-İtikat da imamın kimdir?

             -İtikat da  mezhep imamın Muhammet Ebu Mansur El Maturi'dir.

            9-Amelde mezhebin  nedir?

             -Hanefi mezhebidir.

            10-Amelde mezhep imamın kimdir?

             -İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir.

            11-Kimin zürriyetindensin?

              -Hz.Adem (a.s.) zürriyetindenim.

             12-Kimin milletindensin?

              -İbrahim (a.s.)'ın milletindenim.

             13-Kimin ümmetindensin?

               -Hz. Muhammet (a.s.v.) ümmetindenim.

           Her müslümanın hiç unutmamak şartıyla bunları bilmesi lazımdır.Çünkü ölümün ne zaman gelecegi belli degildir.

           

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !